Landstedet – Arkitekturprisen 2011

countryhouse a+u awardwinning architecture Arkitekturprisen Atelier Lise Juel landstedet

© Jens Lindhe 2011

Til et fredet landskab beboet af samme familie gennem generationer, skabte vi et ensemble af 3 forbundne bygningskroppe, der fortolker det klassiske landsted, træhuset i landskabet, med et nutidigt rumligt og konstruktivt greb, der indrager landskabsrummet som en vital del af husets oplevelser. Både som maleriske indramninger i de indre rum og dannelsen af læ- og opholdssteder mod den nordvendte sø og mosen med råvildt mod syd. Den landskabelige oplevelse er integreret som naturlige højdepunkter i husets overordnede rumlige sekvens.

Som et japansk træhus, er planen og vinduessætningen moduleret ud fra et overordnet konstruktivt relief med en afstand på 1000 mm af markeret af kraftige lodrette ribber i facaden, fortsat af markante firkantslister henover tagryggen. Denne overordnede takt underdeles af den ru bræddebeklædning 1på2, og vinduerne underordner sig denne rytme, således at al tildannelse undgås. Alle udvendige hjørner afsluttes ligeledes med en reliefribbe, og danner overgang til de glatte gavle. Rammer til terrasseoverdækningen, moduleres og bæres ligeledes af af de lodrette reliefribber.

Det bærende træbjælkelag blottes i den dobbelthøje stue, og forvandles til et ornament hvor lyset filteres igennem fra de højt siddende sidelys. Den indvendige beklædning på loft og vægge, er udført af lodrette birkefinerplader 2400x600mm, der som den udvendie ribbetakt, danner en markant tværgående rytme i husets længderetning, understreget af en pladeafstand på 3mm.

Den akustiske regulering i stuen er udført som en opslidset birkefinerplade, der indrammes af ildstedets skorsten og loftets skrå hældning. Således tilføjes rummet et yderligere relief. Alle trapper er udført som trækonstruktioner, hvor trappeløbbet er skabt af birkefinerpladen, og balustrene danner endnu en markant rytme og lysfilter, der kommer helt tæt på den menneskelige skala.