Til et fredet landskab beboet af samme familie gennem generationer, skabte vi et ensemble af 3 forbundne bygningskroppe, der fortolker det klassiske træhus, med et nutidigt rumligt greb, der indrager landskabsrummet som en vital del af husets oplevelser. Både maleriske indramninger i de indre rum og dannelsen af læ- og opholdssteder mod den nordvendte sø og mosen med råvildt mod syd. Den landskabelige oplevelse er integreret som naturlige højdepunkter i husets overordnede rumlige sekvens. Fastlæggelsen af selve programmet var et omfattende, meget spørgende og visuel kortlægning af bygherres behov.